Update: de inclusie voor de DANCE trial is gesloten, potentiële nieuwe patiënten hoeven dus niet meer te worden aangemeld!Exclusiecriteria: (bij twijfel, overleg: 06 2750 7972)
 • Niet opgenomen, of geen iv therapie gestart
 • Leeftijd van 17 jaar of jonger
 • Niet adequaat in staat om studie regels te begrijpen en/of zich er aan te houden (bijv. forse taalbarrière, niet beslissingsbevoegd, etc)
 • Allergie voor flucloxacilline, beta-lactam antibiotica, of een van de toevoegingen, of een flucloxacilline geinduceerde hepatitis/leverenzymstoornis in de voorgeschiedenis
 • Positieve bloedkweek ten tijde van aanmelden
 • Gebruik van méér dan alleen fluclox als antibiotica in het ziekenhuis, TENZIJ het wordt/is gestopt gedurende eerste 24u van opname
 • Gelijktijdig gebruik van antibiotica voor een andere indicatie
 • Gebruik van antibiotica met Gram positieve werking voor meer dan 4 dagen de afgelopen 7 dagen
 • Andere diagnose die het beeld beter verklaart
 • Ernstig arterieel vaatlijden (Fontaine IV)
 • Indicaties voor chirurgische interventie (debridement, fascie biopt, chirurgische abces drainage)
 • Chirurgische wondinfecties
 • Necrotiserende fasciitis
 • Periorbitale of perirectale cellulitis
 • Levensverwachting < 1mnd
 • Intensive care opname gedurende de laatste 7 dagen
 • Risico factoren geassocieerd met Gram negatieve verwekkers:
  • Chronische of verweekte (gemacereerde) infra-malleolaire ulcera, of infra-malleolaire ulcera waarvoor eerder antibiotische therapie, bij patiënten met diabetes mellitus
  • Neutropenie
  • Levercirrhose (Child-Pugh B of C)
  • I.V. drugsgebruik
  • Bijtwonden
  • Huiddefecten opgelopen in zoet of zout open water
  • Letsel door vis vinnen of botten